cover2.jpg

Професионалното почистване в офиса е важно поради много причини и е едно от първите неща, за които началството трябва да се погрижи. Външният вид на работната обстановка е от първостепенно значение за производителността и здравето на служителите.

home-office-interior-design-modern-white

Нашата схема на почистване на офиси съдържа най- общо следните дейности:

  1. Събиране на чувалите от кошчетата за смет и заменянето им с нови чували;
  2.  Забърсване на бюра, маси и компютърна техника от прах с професионални препарати за почистване и микрофибърни кърпи;
  3. Забърсване на врати и всички стъклени повърхности;
  4. Измиване и идеално почистване на всички сервизни помещения и зареждане на диспенсърите със тоалетна хартия, хартиени кърпи за ръце и течен сапун;
  5.  Измиване на чаши и принадлежности или зареждане и пускане на съдомиялните машини;
  6. Пускане на прахосмукачките и почистване с тях на всички подови повърхности.
  7. Измиване на всички твърди подове с хигиенни колички и микрофибърни мопове с професионални препарати за подове, които почистват идеално подовете и ги дезинфекцират, и освен това и бързо съхнат.
  8. Разделно изхвърляне на отпадъците на определените за това места.